Information on educational laboratory equipment and material and technical basis

ToshPTIda zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan 6 ta o'quv-laboratoriya mavjud. Laboratoriyalarimiz bo'yicha mutaxassisliklar:

1. Histologiya, sitologiya, embriologiya

2. Tibbiy kimyo

3. Biologik kimyo

4. Fiziologiya

5. Patologik fiziologiya

6. Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya

7. Tibbiy axborot texnologiyalari

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori asosida yangi yuqori malakali tibbiy-analitik texnologiyalar bilan jihozlangan "Simulyatsiya markazi" ning qurilishi tugallandi. Ko'p funktsional markazni tashkil etish talabalarni yuqori malakali o'qitishga, birgalikda nazariy va amaliy mashg'ulotlarga imkon beradi.