A month of increasing ideological immunity of students!

From 22 november to 22 december the month of the increase of ideological immunity.

With the aim of increasing the efficiency of preventive measures and to improve the spiritual atmosphere, by order of the Minister of the Ministry of higher and secondary special education “On holding the month of the increase of ideological immunity among students” No. 25-DSP, dated November 22, 2017 november 22 to december 22, held a spiritual – preventive activities among students and teachers on the following topics:

- “Diniy ekstremizm, terrorizm va uning salbiy oqibatlari”;

- “Giyohvandlik-asr vabosi, undan yoshlarimizni asraylik!”;

- “Korruptsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashning ma‘naviy-ma‘rifiy asoslari”;

-“Yoshlar orasida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikni oldini olish” ;

-“Odam savdosiga qarshi kurashish-barchaning vazifasi”.

 179 was held spiritually – educational and preventive measures.

 IMG_1

IMG_2

IMG_3

IMG_4

IMG_5

IMG_6

IMG_7

IMG_8

IMG_9

IMG_11

IMG_12

IMG_13